Audit1Provádíme audity stravování zaměřené na školní jídelny (resp. kuchyně), menzy, firemní stravování. Audity zahrnují, mimo jiné:

  • výživovou analýzu se zaměřením na aktuální potřeby strávníků
  • analýzu technologických postupů a využití surovin
  • analýzu efektivity práce
  • analýzu dodavatelských kanálů a kvality potravin
  • technicko-spotřební analýzu aj.

Součástí auditů je také návrh efektivního řešení na základě zjištěných výsledků.