V roce 2014 jsme přijali výzvu aplikovat naše postupy ve školním stravování. Po rozsáhlých analýzách a nabírání zkušeností, jsme v září začali aktivně spolupracovat se školní jídelnou ZŠ Generála Janouška.

Základní školu Generála Janouška jsme si vybrali zcela záměrně, protože je vidět na jejím vedení a historii, že je vedena pokrokově. Škola je zapojena do mnoha zajímavých projektů. Pyšní se mezinárodním titulem „Ekoškola“, má pestré sportovní a sociální programy. Navíc, a to je ještě důležitější, vedení školy našlo odvahu podívat se pravdě do očí, akceptovat nedostatky ve stravování a napravit je.  Případová studie nemá za cíl kritizovat školu, protože stejný stav je na většině škol v České republice, ale jen málokterá škola chce svůj stav změnit a udělat pro své studenty takové změny v oblasti gastronomie a učinit nápravné kroky v takovém rozsahu.

Po celou dobu spolupráce se vedení školy podílelo na odstraňování nedostatků a po třech náročných měsících se může chlubit skvělou kuchyní a pestrou stravou bez kompromisů. Cílem projektu nebylo zlepšit stav o pár procent, ale zcela změnit koncepci a aplikovat změny.

Chcete si přečíst, jak jsme postupovali a jaké závěry z celého projektu jsou? Přečtěte si naši případovou studii.
Vyjádření nutriční terapeutky Věry Boháčové.

Vyjádření Bc. Tamary Starnovské, vrchní nutriční tereapeutky Thomayerovy nemocnice a známé autority ve výživě si můžete přečíst zde:

StanoviskoBc.TamaraStarnovska