Bc. Tamara Starnovská

vrchní nutriční terapeutka
Thomayerovy nemocnice

Mgr. Ilona Šťastná

ředitelka školy

 StanoviskoBc.TamaraStarnovska ReferenceMgrStastna